o nas

Grzegorz Depta prekursor tańca towarzyskiego na ziemi lubuskiej.

W dniach 20-21 stycznia 2007 roku w Krakowie zostały wręczone medale jubileuszu 50-lecia ruchu tanecznego w Polsce „Za wybitny wkład pracy na rzecz rozwoju ruchu tanecznego w Polsce”.
Medalami nagrodzono tylko wybitnych działaczy Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Jednym z nich był Grzegorz Depta. Jest to najwieksze wyróżnienie jakie zostało przyznane w historii polskiego tańca towarzyskiego.

17 lutego 2013 – Prezydent RP przyznał Grzegorzowi Depta „ Złoty Medal za Długoletnią Służbę” ( „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa ).

W niedzielę 17 lutego podczas gali tanecznej Medal został uroczyście wręczony przez Wojewodę Lubuskiego Pana Jana Świrepo.

Dnia 18 marca 2013 roku Grzegorz Depta odznaczony został kolejnym honorowym odznaczeniem. Tym razem honorową odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego ” Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wręczenia odznaczenia w imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego dokonał wicewojewoda lubuski Jan Świrepo.
Jest to kolejne odznaczenie doceniające Grzegorza Depta za jego wkład pracy w upowszechnianie kultury tanecznej w Polsce.

http://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/d/depta/depta.html

Zapraszamy do tańca :

http://www.tvgorzow.pl/taniec/taniec_menu.html

http://www.tvgorzow.pl/taniec/2013/033001depta.html