Salsa w parach – nowy kurs w październiku

Spotkania we wtorki 20.30 – 21.30. Prowadzimy wcześniejsze zapisy.

Salsa jest popularnym na całym świecie tańcem latyno-amerykańskim o pochodzeniu karaibskim rozwiniętym szczególnie na Kubie i w Ameryce. Salsa czerpie z wielu różnych stylów i w rozmaitych miejscach rozwijała się pod różnymi wpływami. Duże zróżnicowanie spowodowało wyodrębnienie tak zwanych stylów salsy.

W programie  salsowych wtorków realizować będziemy program z tzw. salsy liniowej.

Salsa „liniowa” to grupa kilku stylów salsy, wykreowanych w połowie ubiegłego stulecia przez Latynosów mieszkających w USA, opartych na figurze, która nazywa się „cross body lead” i polega na płynnym przeprowadzaniu partnerki po linii prostej (stąd nazwa „liniowy”). Ten gatunek salsy jest dziś najpowszechniej spotykany na światowych parkietach i kursach. W ramach salsy liniowej główne nurty to: salsa New York Style, Los Angeles Style czy London Style.