oferta

dla młodzieży3
dla dorosłych7

dla kobiet 17
zumba11
lekcje indywidualne 18

pary sportowe19

oferta dla firm10
obozy szkoleniowe22